Protecția datelor

STORCK HUNGÁRIA KFT (denumită în continuare Storck) acordă o importanță deosebită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal și colectează, prelucrează și folosește datele dumneavoastră numai în conformitate cu standardele reglementărilor legale privind protecția datelor.

Storck este operator de date și, prin urmare, este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele noastre de contact sunt:

Adresă: STORCK HUNGÁRIA KFT, VÁCI ÚT 117-119, 1138 BUDAPESTA, UNGARIA
E-mail: info@hu.storck.com
Telefon: +36 1 354-25-20

Dacă pe acest site web se găsesc link-uri către alte pagini online, această politică nu se aplică pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe paginile conectate, Storck neavând nicio influență asupra designului și conținutului acestora.

2.1 Utilizarea site-ului web

Când vizitați site-ul nostru web, datele de conectare sunt prelucrate temporar (inclusiv adresa IP, ultima adresă URL vizitată, ora și data, paginile accesate și elemente precum subpagini sau butoane, volumul de date transferate, starea, dacă solicitarea a avut succes, descrierea browser-ului web folosit și tipul dispozitivului). Prelucrăm aceste date atât timp cât este necesar pentru rularea site-ului web. Temeiul legal îl reprezintă interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul european pentru protecția datelor (RGPD), de a pune la dispoziție site-ul nostru web în scopul reprezentării externe și în scopuri de marketing. De asemenea, stocăm datele de conectare în fișierele jurnal de pe serverul nostru web în interesul nostru legitim pentru a asigura funcționarea sigură a serverului web. Cu acordul dumneavoastră, putem prelucra aceste date în formă pseudonimizată pentru scopurile enumerate în secțiunea 2.2.

În general, utilizarea site-ului nostru web este posibilă fără a furniza alte date decât cele enumerate în prezentul paragraf (a se vedea secțiunea 7).

2.2 Analiza pentru scopuri de marketing și pentru optimizarea site-ului nostru web (Piwik PRO)

Pe site-urile web Storck, datele privind utilizarea site-ului de către dumneavoastră sunt prelucrate cu tehnologii de la furnizorul Piwik PRO, cu rol în optimizarea site-ului web și în scopuri de marketing, dacă vă exprimați consimțământul în acest sens atunci când vizitați prima dată site-ul. În acest scop, profilurile de utilizare care conțin datele enumerate în secțiunea 2.1 și date despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru web (în special ce pagini, butoane sau alte elemente ați accesat și când) sunt create sub un pseudonim. Profilurile nu vor conține sau nu vor fi asociate cu date care vă identifică în mod direct (cum ar fi numele dumneavoastră). Temeiul legal pentru această analiză îl reprezintă acordul dumneavoastră (articolul 6, alineatul (1), litera (a) din RGPD).

Prelucrarea este realizată în numele Storck, pe serverele găzduite de Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln, Germania.

Pentru a facilita analiza privind interacțiunea, se pot utiliza cookie-uri (a se vedea secțiunea 2.3) pentru a recunoaște browser-ul dumneavoastră de internet. Când vizitați pentru prima dată site-ul nostru web, vă solicităm acordul pentru a utiliza cookie-uri în scopul menționat și pentru analiza de utilizare descrisă aici. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni.

Puteți dezactiva oricând analiza datelor de utilizare prin profiluri pseudonime, create cu ajutorul Piwik PRO. Există două opțiuni pentru a face acest lucru. În primul rând, puteți activa opțiunea „Nu urmări” în browser (pentru informații suplimentare consultați secțiunea Ajutor a browser-ului dumneavoastră). În mod alternativ, puteți face clic pe caseta de selectare următoare pentru a seta un cookie care indică alegerea dumneavoastră de a nu fi monitorizat folosind Piwik PRO:

Consultați secțiunea 2.3 cu privire la modul în care puteți naviga pe site-ul nostru fără cookie-uri.

2.3 Cookie-urile

Când vizitați site-ul nostru web, vă anunțăm că acesta utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți funcționalitatea și, dacă v-ați exprimat acordul, pentru a sprijini analiza de utilizare în scopul optimizării site-ului web și în scopuri de marketing (secțiunea 2.2).

Cookie-urile sunt fișiere text mici, care sunt trimise de pe un server web către browser-ul dumneavoastră și stocate pe hard disk-ul computerului, al smartphone-ului sau al tabletei dumneavoastră. Acest lucru ne va permite să vă recunoaștem în cazul unei noi vizite pe site-ul web de pe computerul dumneavoastră și, astfel, să oferim o funcționalitate mai bună a site-ului web. De asemenea, folosim cookie-uri funcționale, care sunt necesare pentru o experiență optimă a site-ului web (numite cookie-uri necesare). Cu toate acestea, vă puteți opune utilizării cookie-urilor prin dezactivarea cookie-urilor în setările browser-ului dumneavoastră și/sau ștergerea cookie-urilor de pe hard disk din meniul browser-ului dumneavoastră. Dacă, însă, veți proceda astfel, nu vă putem garanta că site-ul nostru web va fi pe deplin funcțional (de exemplu, vi se poate solicita acordul pentru cookie-uri de fiecare dată când vizitați site-ul web, deoarece decizia dumneavoastră poate fi salvată doar folosind un cookie).

În plus – dacă v-ați exprimat acordul în acest sens – putem seta cookie-uri care să efectueze analize web (a se vedea secțiunea 2.2). Acordul în acest sens poate fi retras în orice moment. Pentru a vă retrage acordul privind această analiză și cookie-uri asociate, vă rugăm să urmați instrucțiunile din secțiunea 2.2.

Totodată – în funcție de opțiunile oferite de browser-ul dumneavoastră – puteți alege în orice moment dezactivarea cookie-urilor de urmărire (pe care le putem utiliza dacă vă exprimați acordul) în setările browser-ului dumneavoastră și/sau puteți șterge cookie-urile de pe hard disk din meniul browser-ului dumneavoastră. În plus, puteți instala în browser-ul dumneavoastră un plug-in care împiedică urmărirea și/sau cookie-urile asociate pentru a vă proteja confidențialitatea.

Următoarele cookie-uri sunt setate atunci când vizitați site-ul nostru web (cookie-urile care nu sunt marcate ca fiind necesare sunt setate doar cu acordul dumneavoastră):

Cookie Categorie Prelucrate de către Scop Perioada de stocare
Cookie _pk_id Categorie Urmărire (nu sunt necesare) Prelucrate de către Piwik (a se vedea. 2.2) Scop Piwik Tracking – memorează un ID specific paginii pentru alocarea înregistrării datelor Perioada de stocare 12 luni
Cookie _pk_ses Categorie Urmărire (nu sunt necesare) Prelucrate de către Piwik (a se vedea. 2.2) Scop Piwik Tracking – memorează un ID pentru sesiunea actuală a browser-ului utilizatorului pentru alocarea înregistrării Perioada de stocare 30 minute
Cookie stg_last_interaction Categorie Urmărire (nu sunt necesare) Prelucrate de către Piwik (a se vedea. 2.2) Scop Piwik Tracking – memorează momentul ultimei interacțiuni a utilizatorului Perioada de stocare 12 luni
Cookie stg_returning_visitor Categorie Urmărire (nu sunt necesare) Prelucrate de către Piwik (a se vedea. 2.2) Scop Piwik Tracking – memorează dacă utilizatorul este recurent Perioada de stocare 12 luni
Cookie stg_traffic_source_priority Categorie Urmărire (nu sunt necesare) Scop Piwik (a se vedea. 2.2) Prelucrate de către Piwik Tracking – memorează care este sursa (promoție, motor de căutare, introducere directă) prin intermediul căreia utilizatorul a ajuns pe site-ul web Perioada de stocare 30 minute
Cookie stg_optout Categorie Urmărire (nu sunt necesare) Scop Piwik (a se vedea. 2.2) Prelucrate de către Piwik Tracking – memorează faptul că nu se realizează urmărirea Perioada de stocare 12 luni
Cookie hl Categorie Limba (necesar) Scop Storck Prelucrate de către Setări locale - memorează limba și domeniul paginii respective (de ex. de_CH sau en_COM) Perioada de stocare 12 luni
Cookie hideCookieNotification Categorie Notificare cookie (necesar) Scop Storck Prelucrate de către Notificare cookie - este setat astfel încât notificarea cookie să nu fie afișată din nou la fiecare vizită pe site-ul web Perioada de stocare 24 ore
Cookie hideLocationNotification Categorie Selectare țară (necesar) Scop Storck Prelucrate de către Notificare locație - este setat astfel încât selectorul pentru țară să nu fie afișat de fiecare dată când vizitați site-ul storck.com Perioada de stocare Doar în timpul sesiunii browser-ului (așa-numitul cookie de sesiune)

2.4 Formularul de contact sau alte canale de comunicare

Dacă utilizați formularul nostru de contact, vom procesa mesajul, prenumele și numele, adresa de e-mail, țara dumneavoastră și – dacă ne furnizați aceste informații – numărul de telefon, adresa și compania dumneavoastră. Procesăm aceste date pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise către terți numai dacă acest lucru este necesar pentru a răspunde solicitării dumneavoastră (de exemplu, dacă solicitați informații despre o altă companie din Grupul Storck). Temeiul legal pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, dacă prelucrarea cererii dumneavoastră se referă la un contract încheiat cu dumneavoastră și este necesară pentru îndeplinirea contractului sau dacă cererea dumneavoastră vizează implementarea măsurilor precontractuale. În caz contrar, temeiul legal îl reprezintă interesul nostru legitim de a furniza un formular de contact și de a răspunde la întrebări generale (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD). De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu acest alineat dacă ne adresați o solicitare prin poștă sau prin alte mijloace.

Site-ul nostru web este găzduit de compania noastră mamă din Germania (August Storck KG), la partenerul de găzduire Denkwerk GmbH, Str. Vogelsanger 66, 50823 Köln, Germania, care a preluat obligația de a prelucra datele în mod corespunzător printr-un acord de prelucrare a datelor.

Dacă nu este specificat altfel în această politică de confidențialitate, nu transferăm datele dumneavoastră către terți. Transferul se va face în cazuri excepționale dacă suntem obligați să transferăm date ca urmare a reglementărilor legale și/sau a ordinelor oficialităților sau instanțelor.

În general, datele dumneavoastră nu vor fi transmise unui destinatar dintr-o țară terță (adică în afara Spațiului Economic European) sau unei organizații internaționale. Dacă un astfel de transfer este necesar în cazuri excepționale, în special deoarece o solicitare făcută de dumneavoastră trebuie să fie transmisă uneia dintre companiile noastre dintr-o țară terță (secțiunea 2.4), ne vom asigura că sunt îndeplinite cerințele capitolului V din RGPD și că, astfel, la destinatar se garantează un nivel adecvat de protecție a datelor. În acest scop, folosim clauzele contractuale standard ale UE pentru transferurile de date către țări terțe, atunci când este necesar.

Informațiile stocate în fișierele jurnal (secțiunea 2.1) sunt păstrate în formă personală pentru maximum șapte zile. După această perioadă, informațiile personale din fișierele jurnal sunt anonimizate.

În toate celelalte privințe, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile prelucrării și în măsura în care nu există obligații legale de păstrare a datelor care contravin ștergerii lor. Perioadele de păstrare relevante în temeiul legislației fiscale și comerciale germane sunt de șase ani pentru toate scrisorile comerciale (inclusiv cele electronice) și de zece ani pentru toate informațiile relevante în scopuri fiscale și contabile.

Storck a luat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, deteriorării, manipulării și accesului neautorizat. Angajații noștri și toate persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt obligați să respecte legile privind protecția datelor și să trateze confidențial datele cu caracter personal. Angajații noștri sunt instruiți în acest sens. Atât analizele interne, cât și cele externe asigură respectarea tuturor proceselor de protecție a datelor în cadrul Storck.

Pentru a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri, folosim o metodă de transmisie online securizată, așa-numita transmisie „Secure Socket Layer” (SSL). Acest aspect este indicat de litera „s” din http://, așadar https://, și, eventual, printr-un simbol verde cu un lacăt închis, în bara adresei. Făcând clic pe simbol, puteți obține informații despre certificatul SSL utilizat. Afișarea simbolului depinde de versiunea de browser pe care o utilizați. Criptarea SSL permite transmiterea criptată și completă a datelor dumneavoastră.

Legea privind protecția datelor include o serie de drepturi privind datele care vă vizează ca persoană (așa-numitele drepturi ale persoanelor vizate).

6.1 Dreptul de a solicita accesul la date

Aveți dreptul de a obține o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc. În acest caz, aveți dreptul de a obține acces la aceste date. Mai multe detalii privind dreptul dumneavoastră de a avea acces la astfel de date sunt disponibile în articolul 15 din RGPD.

6.2 Dreptul la rectificare și completare

Aveți dreptul de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate, conform articolului 16 din RGPD.

6.3 Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre motivele prevăzute în articolul 17 din RGPD. Un astfel de motiv de ștergere imediată a datelor poate exista, de exemplu, dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră sau v-ați opus prelucrării datelor.

6.4 Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre cazurile prevăzute în articolul 18 din RGPD. De exemplu, în cazul în care contestați exactitatea datelor, aveți dreptul de a limita prelucrarea pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor.

6.5 Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul de a retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform articolului 17 alineatul (3) din RGPD. Retragerea consimțământului se aplică doar pentru procesările viitoare ale datelor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.

6.6 Dreptul la opoziție

Dacă prelucrarea datelor de către noi se bazează pe interesul legitim conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD (a se vedea mai sus temeiul legal privind fiecare activitate de prelucrare a datelor), aveți dreptul de a vă opune conform articolului 21 alineatul (1) din RGPD. Așadar, vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, dacă există motive legate de situația dumneavoastră particulară. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de noi după ce opoziția dumneavoastră a fost formulată, decât dacă există motive obligatorii în mod demonstrabil care trebuie protejate și care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă prelucrarea are ca scop identificarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform articolului 21 alineatul (2) din RGPD. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră în acest scop.

6.7 Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere competente. Cu toate acestea, dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la protecția datelor la Storck, vă recomandăm să contactați mai întâi ofițerul nostru pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea 1).

Nu aveți obligația legală sau contractuală de a furniza companiei Storck date cu caracter personal atunci când vizitați site-ul web. Pentru utilizarea anumitor domenii (în special formularul de contact sau concursuri promoționale), furnizarea datelor dumneavoastră poate fi, totuși, necesară pentru procesarea cererii dumneavoastră sau pentru desfășurarea concursurilor promoționale.

Storck nu utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru decizii individuale automate.

Noile cerințe legale, deciziile antreprenoriale sau evoluțiile tehnice ar putea necesita modificări ale politicii noastre de confidențialitate. Această politică privind confidențialitatea datelor va fi adaptată în mod corespunzător. Pe site-ul nostru web puteți consulta întotdeauna cea mai recentă versiune.